EN SV

Styrelse

Lars Granbom
Lars Granbom Ordförande

Lång erfarenhet från och stort internationellt kontaktnätverk inom millimetervågsbranschen. Tidigare roller innefattar företagsledning, försäljningsansvar samt produktutveckling. Lars har ett djupt tekniskt kunnande på området.

Cécile Schilliger
Cécile Schilliger Styrelsemedlem

Representant för huvudägaren Kildal Antenn.

Lars-Inge Sjöqvist
Lars-Inge Sjöqvist Styrelsemedlem, VD

Erfaren företagsledare med en lång och bred bakgrund inom affärsutveckling och företagsledning såväl som teknik- och produktutveckling. Hans erfarenheter inkluderar en tidigare roll som VD och vice-VD på Semcon AB (publ).

Olle Axelsson
Olle Axelsson Styrelsemedlem

Olle Axelsson har stor erfarenhet från bilindustrin och har bland annat arbetat som informations direktör i koncernledningen för både Volvo Personvagnar och Saab Automobile.

Ledning

Lars-Inge Sjöqvist
Lars-Inge Sjöqvist Styrelsemedlem, VD

Erfaren företagsledare med en lång och bred bakgrund inom affärsutveckling och företagsledning såväl som teknik- och produktutveckling. Hans erfarenheter inkluderar en tidigare roll som VD och vice-VD på Semcon AB (publ).

Johan Andrén
Johan Andrén COO

Mångårig erfarenhet av mikrovågsbranschen inom forskning och utveckling, produktledning och industrialisering. Hans erfarenheter inkluderar strategiska linjechefs-, projektledar- och affärsutvecklingsroller på Ericsson.

Thomas Emanuelsson
Thomas Emanuelsson CTO

Thomas har en gedigen erfarenhet inom mikrovågsverksamhet med mångårig erfarenhet av forskning, produktutveckling och teknologiutveckling som teknisk expert inom Ericsson AB. Thomas är också adjungerad professor på Chalmers.

Per Andersson
Per Andersson CFO

Per har en bakgrund som projektledare och senior manager i KPMG och PwC. Hans specialistområden inkluderar strategi- och transaktionsrådgivning, redovisning och rapportering. Per har även erfarenhet från business controlling i ett internationellt bolag.

Charlotte Elmquist
Charlotte Elmquist VP Supply

Charlotte har lång erfarenhet och ett gediget kunnande inom mikrovågsproduktion, leverantörsutveckling och globala försörjningskedjor från Ericsson. I tillägg har hon tidigare varit produktionschef i ett tillverkande bolag.

Advisory Board

Ahmad A. Kishk Professor, Electrical and Computer Engineering, Concordia University Montreal

Prof. Kishk är expert inom en bred rad av antenner som täcker ett brett spann av frekvensband. Han har tagit emot flertalet priser för sin forskning på området. Han har över femton års erfarenhet av att arbeta med millimetervågsantenner. För sin långa och breda erfarenhet är Kishk globalt välkänd bland de som arbetar med antenner och vågutbredning.

Stefano Maci Professor, University of Siena, Italien

Prof. Maci är expert inom teoretisk och applicerad elektromagnetism, chef för European School of Antennas (34 institutioner, 14 länder) och för  FORESEEN center (37 institutioner, 10 länder). Han har blivit utsedd till Distinguished Lecturer inom IEEE, är mottagare av EuRAAP award 2014, Chen-To Tai distinguished educator award 2016, och Shelkunoff award 2016. Han har grundat två avknoppningsföretag.

Finansiell kalender

2017-02-27
Bokslutskommuniké 2016
2017-04-03
Årsredovisning 2016
2017-04-24
Bolagsstämma 2017
2017-05-16
Kvartalsredogörelse Q1 2017
2017-09-04
Halvårsbokslut 2017
2017-11-07
Kvartalsredogörelse Q3 2017

Kontakt

Lars-inge Sjöqvist, VD

investor@gapwaves.com

+46 (0)736 84 03 56

Revisor & Rådgivare

Bolagets revisor är Sven Cristea, Auktoriserad revisor och Director, KPMG AB.

G&W Fondkommission är utsedd till Gapwaves ABs Certified Adviser.