Investor Story

Teknologi

Patenterad spetsteknologi byggd på över 30 års forskning

 • Unik teknisk lösning på ett välkänt problem – skapad på Chalmers Tekniska Högskola
 • Över 30 års forskning på allra högsta tekniska nivå som resulterat i ett antal patent
 • Bred patentportfölj som skyddar grundteknologin och metoderna för integration och tillverkning
 • En teknologi som möjliggör konstruktion av vågledarbaserade antenner för flera olika applikationsområden

Investor story

Teknologi

Patenterad spetsteknologi byggd på över 30 års forskning

 • Unik teknisk lösning på ett välkänt problem – skapad på Chalmers Tekniska Högskola
 • Bred patentportfölj som skyddar teknologin

Om Gapwaves vågledarteknologi

 • Vid högre frekvenser, så kallade millimetervågor i spannet 30-300 GHz, försämras räckvidden på radiovågorna och en effektiv antenn med låga energiförluster är nödvändig
 • Traditionella antenner tillverkade i kretskort har problem vid högre frekvenser då energiförlusterna är höga vilket leder till lägre effektivitet och kortare räckvidd
 • Gapwaves vågledarteknologi möjliggör att radiovågor kan ledas i luft genom att de magnetiskt innesluts. Detta skapar låga signalförluster vilket ger en effektiv och energisnål antenn med lång räckvidd och stort upptagningsområde
 • Vågledarteknologi är känd för att skapa hög prestanda i antenner men har alltid varit förknippad med komplicerad och dyr tillverkning. Som sådan har vågledarbaserade antenner tidigare använts i t ex militära applikationer som tillverkas i låga volymer
 • Gapwaves vågledarteknologi är konstruerad på ett sätt som gör att tillverkningskraven är lägre vilket gör att produktion i höga volymer till låg kostnad är möjlig. Allt med samma prestanda som traditionella vågledare

We hold the key

 • Gapwaves vågledarteknologi är unik som den första som gör det möjligt att tillverka vågledarbaserade antenner i höga volymer med låga tillverkningskostnader
 • Gapwaves 5G 28 GHz-antenn som utvecklats med NXP och Qorvo bevisar den höga effektiviteten i antennen vilket ger lång räckvidd och hög kapacitet
 • Utöver prestanda och kostnadsfördelar erbjuder Gapwaves vågledarteknologi ett modulärt byggset med mycket goda termiska egenskaper

Investera i Gapwaves aktie

Avanza
Nordnet