Investor relations

Gapwaves AB (publ) is listed at First North Nasdaq Stockholm

About us

Stronger, less costly and more sustainable. At Gapwaves we are committed to building a better wireless experience. With this in mind, we focus all of our attention, and energy, on advancing antenna technology. Today, Gapwaves patented waveguide technology is enhancing the performance of 5G base stations, microwave radios, automotive radars, space communications and beyond. Each day we set out to ensure providers of today’s wireless communication have access to the best performing and most efficient antenna solutions. And, through active collaboration, help put the visions of those pioneering next generation wireless technology within reach.

About us

Stronger, less costly and more sustainable. At Gapwaves we are committed to building a better wireless experience. With this in mind, we focus all of our attention, and energy, on advancing antenna technology. Today, Gapwaves patented waveguide technology is enhancing the performance of 5G base stations, microwave radios, automotive radars, space communications and beyond. Each day we set out to ensure providers of today’s wireless communication have access to the best performing and most efficient antenna solutions. And, through active collaboration, help put the visions of those pioneering next generation wireless technology within reach.

Latest press release

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.

Read more

Gapwaves har ingått designavtal för bilradar – uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30. Rätt till deltagande  Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: –       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Read more

Latest presentation

Latest press release

Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.

Read more

Gapwaves har ingått designavtal för bilradar – uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30. Rätt till deltagande  Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: –       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Read more

Latest pressentation

EN SE

Financial reports

Financial calender

  • Interim report Q1 2019 – May 09
  • Interim report Q2 2019 – Aug 15
  • Interim report Q3 2019 – Nov 7